۱۳۹۳ فروردین ۲۲, جمعه

عالی جناب ملک سلمان، آیا جزای احسان؛ بجز احسان است؟ چرا بیان حق قرآن را درکشورت مسدود کرده ای!

 
عالی جناب ملک سلمان، آیا جزای احسان؛ بجز احسان است؟ چرا بیان حق قرآن را درکشورت 
مسدود کرده ای!
بسم الله الرحمن الرحيم 
والصلاة والسلام على كافة الأنبياء والمرسلين وأئمة الكتاب المكرمين من أولهم إلى خاتمهم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى جميع المؤمنين، أمّا بعد..
از امام مهدی ناصر محمد یمانی به عالی جناب پادشاه؛ خادم الحرمین الشریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز گرامی و محترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، در طول این ده سال؛امام مهدی ناصر محمد یمانی در مورد امنیت کشورعربستان سعودی افراط نکرده است وهمچنان بر سر عهد خود با ملک عبدالله بن عبدالعزیز رحمه الله تعالی ایستاده است و همچنان بر عهد محکم خود با تمام پادشاهان آل سعود درمورد حفظ امنیت کشورعربستان سعودی پایدار است و حتی اگر امام مهدی هزار سال هم عمر کند و حکومت کشور عربستان سعودی نیز هزار سال امام مهدی ناصر محمد یمانی را انکار کند؛میثاقی که با پروردگارم بسته ام را نمی شکنم .من کاری را که "جهیمیان" و امثال او کردند را نمی کنم. ما باز هم به دعوت خود ازهیئت علمای بزرگ کشور عربستان سعودی ادامه داده و از آنها می خواهیم حجت را با حجت جواب دهند؛چون خداوند امام مهدی را با وحی جدید برنمی انگیزد؛براستی که خداوند به او در بیان حق قرآن عظیم دانشی فزون عنایت کرده است و اگر یکی از علمای مسلمین ولو در یک مسئله در قرآن عظیم او را شکست دهد- که نداده و نمی توانند چنین کنند-بر ناصر محمد یمانی است که از اعتقاد خود به اینکه او امام مهدی ناصر محمد است؛بازگردد و بر تمام انصار در نقاط مختلف جهان واجب است از این باور که ناصر محمد یمانی مهدی منتظر است؛بازگردند؛چون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم در رؤیای صادقه به من فتوا داده است:
[بأنّي المهديّ المنتظر وأنه ما جادلني عالِم من القرآن إلا غلبته]
[ من مهدی منتظر هستم و عالمی نیست که از قرآن با من مجادله کند و من وی را شکست ندهم]
انتهى.
بنابر این اگر من مهدی منتظر حق پروردگار عالمیان باشم؛پس خداوند این رؤیا را درعالم واقعیات محقق خواهد کرد و خواهید دید که حقا عالمی از قرآن با ناصر محمد یمانی مجادله نمی کند،مگر اینکه امام مهدی ناصر محمد بر وی غلبه نماید.از تمام بشریت می خواهم که به سخن من گوش کنند.من نتیجه گفتگو بین خود و علمای مسلمین و مسیحی و یهودی را پیشاپیش اعلام می کنم.آنها نمی توانند و نخواهند توانست از آیات محکم قرآن عظیم در برابر امام مهدی ناصر محمد یمانی حجت بیاورند؛ حتی اگربه کمک و پشتیبانی ازیکدیگر هم بیایند حتی در یک مسئله از قرآن عظیم قادر به آوردن حجت نیستند! بگذار تمام کسانی که از امرما باخبر می شوند شاهد باشند که ما نتیجه گفتگو را پیشاپیش اعلان کرده ایم.با اینکه ما در یازدهمین سال این دعوت هستیم؛اما مهدی منتظر ناصر محمد یمانی همچنان با بیان حق ذکر-قرآن- بر تمام کسانی که با ما به گفتگو پرداختند؛غلبه کرده است وحق جویانی که از این میز گفتگو دیدن به عمل می آورند؛شاهد هستند.
در هر حال آنچه که در اول بیانم آوردم،تکرار می کنم و می گویم"امام مهدی ناصر محمد یمانی از زمان آغاز دعوت مهدوی در طول این ده سال؛ که حال وارد سال یازدهم "گفتگو قبل از ظهور" شده ایم؛ درمورد امنیت کشور عربستان سعودی کوتاهی نکرده و نخواهد کرد و هم چنان بر سر عهدی که با ملک عبدالله بن عبدالعزیز رحمه الله تعالی علیه بستیم؛ پایداریم و هنوز بر سرعهد و میثاق محکم خود با ملک سلمان بن عبدالعزیز که بعد از عبدالله رحمه الله روی کار آماده و تمام پادشاهان آل سعود پایداریم چرا که خواهان امنیت کشور عربستان سعودی هستیم و حتی اگر امام مهدی هزار سال عمر کند و حکومت کشور عربستان سعودی هزار سال به انکار کردن امام ناصر محمد یمانی ادامه دهد؛من عهد و میثاق خود با پروردگارم را نمی شکنم .من چنین نکرده ونخواهم کرد و عملی را که "جهیمیان" گمراه و افراد مشابه او انجام دادند؛مرتکب نخواهم شد؛ پناه بر خداوند که از جاهلان باشم.چون به یقین می دانم قبل از ظهور مهدی منتظر در کنار بیت العتیق برای بیعت، عصر "گفتگو قبل از ظهور" خواهد بود و بعد از آنکه تصدیق صورت گرفت ؛مهدی منتظر برای بیعت عمومی در کنار بیت العتیق حضور خواهد یافت ولی قبل از تصدیق؛برای جلوگیری از ریختن قطره ای از خون مسلمانان برای رسیدن به حکومت،چنین اجازه ای را به خودم نمی دهم؛پناه بر خدا که بنده حکومت وسلطنت باشم.اگر سلمان و تمام ملوک و امراء و مشایخ و زعمای کشورهای مسلمان روبرگردانند؛خداوند یک شبه مهدی منتظر را با سیاره عذاب دردناک بر تمام بشریت حاکم و مسلط خواهد کرد و همگی خوار شده و خواهند دانست.
و برای همین دوباره عتاب خود را تکرار کرده و می گوییم: عالیجناب پادشاه سلمان بن عبدالعزیز آل سعود؛ آیا جزای احسان چیزی جز احسان است؟( فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟) آیا این پاداش اصرار ما برای حفظ امنیت کشور عربستان سعودی است؟ممکن است ملک سلمان بخواهد بگوید:" ناصر محمد!مگر ما به تو چه کرده ایم؛ در این ده سال که پایگاه اینترنتی شما در کشور عربستان سعودی رامسدود نکرده بودیم" در پاسخ به ملک سلمان می گوییم: الان که پایگاه امام مهدی ناصر محمد یمانی را درکشور عربستان سعودی مسدود و فیلتر کرده اید؛ حال و بعد از گذشت ده سال از آغاز این دعوت مبارک و امام مهدی ناصر محمد یمانی کاری بر ضد امنیت کشور عربستان سعودی انجام نداده است.ما از عالیجناب می خواهیم تا برای تمام مردمان حق جو روشن نماید علت مسدود وفیلتر شدن پایگاه امام مهدی ناصر محمد یمانی درکشور عربستان سعودی چیست؟آیا به این علت است که ناصر محمد یمانی سال های متوالی است که فتوا می دهد که این علی عبدالله صالح است که پرچم قیادت و رهبری یمن را به امام مهدی ناصر محمد یمانی،تسلیم خواهد کرد؟ و آیا تکرار فتوای تسلیم رهبری یمن در بیانی که حین عملیات "توفان قاطع" ( عاصفة الحزم ) صادر شد؛شما را عصبانی کرده است و عکس العمل شما مسدود کردن پایگاه ما در کشور عربستان سعودی است؟چون شما اعلان کرده اید که از این روز به بعد؛علی عبدالله صالح در یمن آینده ای نخواهد داشت.ما در جواب شما به حق می گوییم: فتوای اینکه چه کسی پرچم قیادت را به امام مهدی ناصر محمد یمانی تسلیم خواهد کرد را ما از جانب خود نداده ایم؛ بلکه به خداوند بزرگ که این قرآن عظیم را نازل نموده و استخوان های پوسیده و پراکنده را زنده می کند قسم؛ به پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه که مابین آنهاست و خداوند عرش عظیم قسم؛ این فتوا از نزد خداوند است .در هفت رؤیا بصورت مکرر این فتوا داده شد که آن کس که پرچم قیادت یمن را به امام مهدی ناصر محمد یمانی تسلیم خواهد کرد،علی عبدالله صالح است؛ همان که شما بر علیه او اعلان جنگ کرده اید؛ بااینکه او تمایل به آشتی و صلح دارد و شما چنین تمایلی ندارید؛ بر شما حرام است که کسی را که بعد از جنگ تمایل به آشتی و گفتگو دارد مورد حمله نظامی قرار دهید .شما با حکم خداوند در آیات محکم کتابش مخالفت کرده اید که می فرماید:
{وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} 
 صدق الله العظيم [الحجرات:9].
{و هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ پردازند، آنها را آشتی دهید؛ و اگر یکی از آن دو بر دیگری تجاوز کند، با گروه متجاوز پیکار کنید تا به فرمان خدا بازگردد؛}
حالکه زعیم علی عبدالله صالح به سمت صلح و گفتگو بازگشته است؛ شما به چه حقی به ضربات نظامی خود ادامه می دهید؟ به استناد چه حکمی پایگاه های نظامی یمن را که در طول سال ها آموزش دیده اند مورد حمله نظامی قرار می دهید؛حکومت یمن میلیاردها صرف تربیت ارتش یمن کرده است تا فنون جنگی را بیاموزند ؛اینها میلیشیایی نیستند که دیروز تشکیل شده باشند؟
در هر صورت عالی جناب ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود؛ جرأت کرده ای که پایگاه امام مهدی ناصر محمد یمانی را در کشورعربستان سعودی فیلتر کرده و مردم این وطن عربی را از دسترسی به آن محروم کنی؛ بدان که خداوند ترا به این دلیل ادب خواهد کرد.بی شک و تردید، قسمت هایی از اراضی عربستان سعودی را از دست خواهی داد و خداوند دست کسانی را که از آنها در هراسی در برابر تو باز خواهد گذاشت؛ کسانی که رعایت هیچ خویشاوندی و نسبتی با شما را نخواهند کرد چرا که این عقیده باطل را دارند که آنها بر حق اند و تمام مذاهب و فرق دیگر به شدت گمراهند و هرکس با آنها نباشد ضد آنهاست و هیچ خیری نه برای خود دارند و نه برای مردمشان و هیچ خیری در اهل سنت به ناحق افراطی نیست که باعث دوری و تنفر از دین خدا می شوند وتمام کسانی هم که دین خود را فرقه فرقه و پراکنده کرده اند نیز خیری ندارند.
سزاوار امام مهدی نیست که ازترس مکر با کسی که باطل است مدارا و تعارف نماید؛ بلکه امام مهدی ناصر محمد یمانی از ایات محکم قرآن عظیم حجت قاطع می آورد و در راه خداوند از ملامت هیچ ملامت گری نمی هراسد.والله والله والله که تا امروز ازمیان تمام دولت ها؛اکثر انصار امام مهدی ناصرمحمد یمانی از مردم سعودی ؛این وطن عربی هستند.در میان آنان سرلشکر و سرتیپ وسرهنگ و سرباز و افسر و سایر رده ها دیده می شود ولی اکثر آنها شهروند غیرنظامی هستند و ما به همه آنها فرمان داده ایم که به بیعت خود با ملک عبد الله بن عبد العزيز آل سعود-رحمه الله و وأدخله فسيح جناته_وفا کنند و هم چنین دستور داده ایم بر بیعت خود با ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود پایدار بمانند؛ ما از کسانی نیستیم که بعد از بستن عهد و میثاق دربرابر خداوند؛آن را بخاطر مسدود شدن پایگاه مان در آن کشور؛ نقض کنیم و صبری جمیل خواهیم کرد.
همچنان تکرار کرده و به تمام انصار امام مهدی ناصر محمد یمانی در کشور عربستان سعودی امر می کنیم به بیعت خود با خادم الحرمین الشریفین عالی جناب ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود محترم وفادار مانده و به آن پیا بند باشند و این وفاداری انصار به عهد و میثاق،بخاطر اصرار امام مهدی ناصر محمد یمانی در حفظ امنیت کشور عربستان سعودی مادامی که زنده ام می باشد.
سلمان بن عبدالعزیز؛ اگر خداوند ترا ادب کرد و قسمتی از سرزمین هایترا از تو گرفت؛آیا ایمان می آوری که این تأدیب خداوند است و فیلترینگ پایگاه امام مهدی ناصر محمد یمانی را رفع کرده و به حق اعتراف می کنی و از شاکران می شوی؟ما از تو نخواسته بودیم که به یمن حمله کنی برادر کریم؛ما از تو خواستیم وقت گذرانی نکرده و به حق اعتراف نمایی تا جنگ فرقه ای بین شیعه و سنی درنگیرد و یمن و کشورت را نجات دهی.و درمورد الحوثی ها؛ با وجود تلاش آنها برای ممانعت از تسلیم پرچم قیادت از جانب علی عبدالله صالح به امام مهدی ناصر محمد یمانی و علیرغم تلاش کشور سعودی که با تمام قوا می خواهد مانع تسلیم رهبری از سوی علی عبدالله صالح به امام مهدی ناصر محمد یمانی شود؛ اما تمام بشریت را شاهد فتوایی می گیرم که با قسم به خداوند بزرگ تزکیه شده است:
[ اگر تمام دولت های روی زمین و باطن زمین در زمین دارای دو مشرق بر علیه علی عبدالله صالح جمع شوند تا او را از تسلیم رهبری به امام مهدی ناصر محمد یمانی باز دارند ؛ قادر به چنین کاری نخواهند بود؛ حتی اگر به کمک و یاری یکدیگر بشتابند]
با اینکه علی عبدالله صالح هم چنان از جاهلانی است که حق آمده از سوی پروردگارش را انکار می کند و هنوز اقرار و اعتراف نمی کند که ناصر محمد یمانی،مهدی منتظر است؛ اما عرصه بر وی تنگ خواهد شد و تمام درها بر روی زعیم علی عبدالله صالح بسته خواهد شد تا جایی که دری جز در امام ناصر محمد یمانی برایش نماند و سپس می گوید:" قیادت را به تو تسلیم می کنم و خودم و اهل بیتم بر گردن تو هستیم" و امام مهدی ناصر محمد یمانی درپاسخ خواهد گفت: 
 [نترس .به خداوند که من از پسرت برایت بهتر خواهم بود].
 این عهد و میثاقی است که در رؤیای حق از جانب پروردگارم درباره این مرد علی عبدالله صالح بر گردن من است و علت اینکه چرا پروردگارم مرا با این میثاق محکم به این مرد مرتبط کرده است چیست! خداوند به آین امر و راز علی عبدالله صالح بهتر آگاه است.با اینکه او در طول سی و سه سال حکومتش به ناصر محمد یمانی خوبی نکرده است! اما من مجبورم بر عهد خود با این مرد که در رؤیای حق بسته ام وفا نمایم و امور و شئونات آن با خداوند است و او هر روز درکاری است و امور به خداوند بازمی گردد که از چشم های خیانت کار و رازهای پنهان در سینه ها آگاه است و بازگشت به سوی اوست. .
 وسلامٌ على المرسلين والحمد لله ربّ العالمين.
ای انصار پیشگام برگزیده در عصر"گفتگو قبل از ظهور" در هرکشوری که هستید؛ این بیان را به دفتر ملک سلیمان بن عبدالعزیز برسانید از راه پست و تمام وسایل سمعی و بصری و ... اما کسی شخصا برای رساندن این پیام اقدام نکند و این برای حفظ امنیت شما و کشور سعودی است.
ما به حق اعتراف می کنیم که از ابتدای دعوت مهدوی، و در طول این ده سال ،حکومت عربستان سعودی هیچ یک از انصار امام مهدی ناصر محمد یمانی را اذیت و ازار نکرده است و تا زمانی که حکومت کشور عربستان سعودی به احدی از انصار امام مهدی ناصر محمد یمانی که در میان ملت این وطن عربی سعودی هستند را اذیت نکند؛ بر امام مهدی ناصر محمد یمانی واجب است تا زمانی که زنده است بر عهد و میثاق محکم خود برای حفظ امنیت کشور عربستان سعودی ؛وفادار بماند وسلامٌ على المرسلين والحمد لله ربّ العالمين..
أخوكم الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني.
 

۱۳۹۳ فروردین ۱۶, شنبه

بیان فوری از جانب امام مهدی خطاب به سرلشکرمحترم" عبد ربه منصور هادی" ، دولت و مردم یمن...

اضغط على الصورة لفتحها بصفحة مستقلة
 بیان فوری از جانب امام مهدی خطاب به سرلشکرمحترم"
 عبد ربه منصور هادی" ، دولت و مردم یمن...
بسم الله الرحمن الرحيم، 
والصلاة والسلام على كافة أنبياء الله ورسله وآلهم الطيبين من أوّلهم إلى خاتمهم محمد رسول الله صلّى الله عليه وأسلّم تسليماً،
 أمّا بعد..
جناب رییس "عبد ربه منصور هادی" محترم، پیش از اعلام کرده بودیم که اقتصاد یمن به دلیل حیف و میل ادارات و چپاول خزانه به بهانه انجام پروژه ها در آستانه فروپاشی است.پیش از این به حق نصیحت کرده بودیم که رییس جمهوری در تمام عرصه ها؛ پروژه های جدید را متوقف نماید تا کمر اقتصاد یمن نشکند و به کل فرو نریزد اما با کمال تأسف به این نصیحت ها توجهی نشد. به یقین می دانیم حکومت انتقالی به سرعت با شکست مواجه خواهد شد چرا که همان مسیری را می رود که حکومت سابق درپیش گرفته بود. شاید شکست اقتصادی حکومت انتقالی سریع تر هم رقم بخورد چرا که چپاول بیت المال مسلمانان از خزانه عمومی بیش از گذشته است اما گوش حکومتیان شنوا نیست.
بدون تردید اگر قیمت فرآوره های نفتی افزایش نیابد؛ دولت قادر به پرداخت حقوق کارمندان و نیروهای نظامی نخواهد بود؛ اما بالابردن قیمت فرآورده های نفتی به معنی انفجار آتشفشان مردم یمن خواهد بود ؛چرا که کمترین افزایشی به معنای صادر کردن حکم اعدام مردمی است که درآمد کم و محدودی دارند و حکومت و مردم یمن در شرایطی قرار گرفته اند که کسی آرزوی آن را نمی کند.
علت اوضاع درهم ریخته و از هم پاشیده اقتصادی یمن فقدان اراده ی محکم و آهنین برای مقابله با مفسدین فی الأرض است. چه مفسدانی که به نام پروژه های خدماتی یا حیف و میل های مالی در ادارات –که در تمامی دستگاه های حکومتی رواج دارد-خزانه را چپاول می کنند و چه مفسدانی که خطوط برق و لوله های نفت را منهدم کرده ویا با راهزنی و نا امن کرده کشور باعث نابودی اقتصادی آن می شوند. پیش از این نیز اعلام کرده بودیم بدون حکم قاطع و در عین حال عادلانه امکان ندارد که بتوان عدالت و نظم را برقرار ساخت.
.جناب رییس "عبد ربه منصور هادی" محترم؛ به حق اعلام می کنم اگر اوضاع اقتصادی و امنیتی یمن به همین منوال پیش برود ؛ شما به بن بست رسیده و بخاطر احساس عجز کامل راهی جز کناره گیری نخواهید داشت خداوند به داد توو هرکسی برسدکه قصد اصلاح کشور و مردم را داشته باشد .
خداوند شاهد است که امام ناصر یمانی بی اندازه متعجب و متحیر است؛ چگونه است که اقتصاد یمن در حال احتضار است اما پروژه ها هم چنان در حال اجرا هستند!گوش کن چه می گویم:به خداوند قسم اگر که بناهای حکومتی را با آجرهای طلا هم بسازید اما مردم یمن از نظر اقتصادی دچار مضیقه بوده و د رتنگنا باشند، پروژه ها یتان هیچ ارزشی نخواهد داشت چراکه به علت نابودکردن اقتصاد ؛شهروندان یمنی را که درآمدی محدود دارند از لقمه نانی برای خود و خانواده شان محروم کرده اید . ای مرد به طبقات عادی مردم و سطح معیشت آنها توجه داشته باش ومراقب باش تا با افزایش قیمت مشتقات نفتی به کسانی که در آمد محدود دارند آسیبی وارد نشود( قیمت های مواد نفتی را بالا نبر) این گونه مردم یمن از نظر اقتصادی در امنیت خواهندبود. اما با کمال تأسف شما به وضعیت کسانی که در آمد محدودی دارند توجه نمی کنید؛ کوچکترین افزایش قیمتی به معنای صادر کردن حکم اعدام ومرگ تدریجی آنهاست.
اعضای حکومت انتقالی یمن ! در امر مردم یمن از خداوند شدید العقاب بترسید.آنچه که به چشم می خورد این است که درآمد بالغ بر 80 % مردم یمن، محدوداست و مردم مانند بمب ساعتی اند.اعلام گرانی فرآورده های نفتی به معنای انفجار بمب ساعتی مردم است.ممکن است در آن شرایط برادر کریم سرلشکرعبد ربه منصور هادی اگر خدا عمری به او بدهد ، یمن را ترک کند و سکان آن را رها نماید چون خود را از سروسامان دادن به امور و راضی کردن مردم و حکومت ناتوان می بیند. بر توست که به فکر کسب حمایت مردم باشی و افراد فاسدی که در حکومت انتقالی جای گرفته اند قلع و قمع کرده و برای نجات یمن عجله به خرج دهی چرا که یمن در وضعیت بسیار خطرناکی قرار دارد. قبل از این هم شما را نصیحت کرده بودیم .ممکن است شما نصایح امام ناصر محمدیمانی را جدی نگرفته و به آنها توجه نکنید! اما ...هیهات که من از جانب خداوند از اموری آگاهم که شما از آنها بی خبرید و آینده بین ما قضاوت خواهد کرد .چقدرشما را نصیحت کردیم ...اما شما نصیحت کنندگان را دوست ندارید.
اما علی عبدالله صالح؛ در صددبازگشت به صحنه بوده و به زودی نقاب براداشته و نیت خود را آشکار خواهد کرد اما حکومت او دوام نخواهد داشت.چون مردم قبلاً و برای بیش از 30 سال رهبری علی عبدالله صالح را آزموده اند بنابرحاکمیت او مدت زیادی دوام نخواهد آورد و آن را به کسی که خداوند بخواهد می سپارد و تمام امور به خدا بازمی گردد که اوخیانت چشمها و آنچه دلها پنهان می‌دارند رامی‌داند...
ای مسلمانان ؛ تقوای الهی پیشه کرده و همگی به سوی خداوند بازگشته و توبه کنید که "كلكم راعٍ وكلُّ راعٍ مسؤولٌ عن رعيته" هریک از شما عهده دار امری است و در برابر خداوند نسبت به زیر دستان خود مسؤلیت دارد. به خداوند سوگند که از اسلام تنها نام آن باقی مانده است و تعداد متقیان در میان مردمان به نسبت یک در هزار است. به همین ترتیب از قرآن عظیم تنها خط نوشته آن در دستهایتان مانده است. این امام مهدی ناصر محمد یمانی است که علمای مسلمین را به سوی کتاب خداوند وپذیرش احکام آن فرا می خوانداما آنان در دین خود دچار پراکندگی شده و آن را شاخه شاخه کرده اند. ده سال از عمر دعوت مهدوی می گذرد؛ و علمای مسلمین هم چنان از دعوت به پذیرش احکام کتاب خداوند قرآن عظیم رو بر می گردانند!چگونه ممکن است خداوند شما را مورد رحمت خود قرار دهد در حالی که رو به او نمی کنید و از او نمی خواهید قلب هایتان را هدایت کند تا حق را ببینید و پیروی از آن را روزیتان کند و باطل را نیز شناخته و دوری از آن را روزی تان نماید.
ای کسانی که ازداشتن مقام و منصب شادمانید؛ به خدایی که جز او خدایی نیست قسم، کسانی که از داشتن مقام و منصب خوشحال باشند نمی توانند با عدالت با مردم رفتار کنند؛ چراکه به حیات دنیوی راضی و به آن اطمینان کرده اند و سهم آنها از دانش تنها همین است! عجبا از کسی که به مقام دنیایی خود شاد است و فراموش کرده که در پیشگاه خداوند در قبال زیردستانش مسئول است و در روزی که خداوند مال و قدرتش را گرفته است خواهد گفت:
{ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ ﴿٢٨﴾ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ ﴿٢٩﴾ }
صدق الله العظيم [الحاقة]
{ مال و ثروتم هرگز مرا بی‌نیاز نکرد، (۲۸) قدرت من نیز از دست رفت!» (۲۹)}
از خدا پروا کنید و به فکر روزی باشید که در برابر خداوند قرار گرفته اید ؛ روزی که جاه و قدرت و مال و فرزند فایده ای نخواهند داشت مگر برای کسی که تا در همین دنیاست از مقام خداوند ترسیده و در فکر حساب خود باشد. به یاد آن باشید که برای روزی که در پیشگاه خداوند قرار می گیرید چه چیزی پیش فرستاده اید؛ در روزی که نه پشیمانی فایده ای دارد و نه با خون گریه کردن می توان درباره کوتاهی که درنزد خدا انجام شده است؛ کاری پیش برد. دل بستگی به حیات دنیایی و زینت های آن شما را غافل کرده است و هدف خداوند از آفرینش تان را از یاد برده اید. ملکوت دنیا را برای رقابت در راه حب و قرب خداوند بخواهید نه برای رقابت درزینت و حیات دنیوی که در این صورت در حالی که در حق خود و مردمتان ظلم کرده اید هلاک خواهید شد.پس ای بندگان خدا قبل از آنکه دیر شود به دقت به 
حساب خود رسیدگی کنید.
وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله ربّ العالمين..
أخوكم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.
اضغط على الصورة لفتحها بصفحة مستقلة