۱۳۹۲ آذر ۳, یکشنبه

مهدی منتظر،خلیفه خداوند بر بشر و آخرین خلیفه او از اهل بیت پاک و مطهر؛ تمام علماء امت اسلامی را مورد خطاب قرار میدهد

اضغط على الصورة لفتحها بصفحة مستقلة 
 

مهدی منتظر،خلیفه خداوند بر بشر و آخرین خلیفه او از اهل بیت پاک و مطهر؛ تمام علماء امت اسلامی را مورد خطاب قرار میدهد

بسم الله الرحمن الرحيم

مهدی منتظر،خلیفه خداوند بر بشر و آخرین خلیفه او از اهل بیت پاک و مطهر؛ تمام علماء امت اسلامی را مورد خطاب قرار میدهد.همان ها که با فرقه گرایی در دین ؛ضعف ، ناتوانی و از بین رفتن شوکت مسلمانان را موجب شده اند.خداوند آنها را به ذلت انداخت چرا که با دستور او در کتاب استوارش مخالفت کردند که می فرماید: {ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات}

(و چون كسانى مباشيد كه پس از آنكه دلايل آشكاربرايشان آمد پراكنده شدند و با هم اختلاف پيدا كردند)
صدق الله العظیم

و با دستور خداوند در کتاب استوارش مخالفت کردند که می فرماید:
{أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه}

(دين را برپا داريد و در آن تفرقه‏اندازى مكنيد)

صدق الله العظیم

ای علمای مسلمان ؛ ای کسانی که در دینتان دچار تفرقه و چند دستگی شده و هرکدام به آنچه که دارید دلخوش کرده اید؛من مهدی منتظر ،خلیفه خداوند بر بشر ؛ امامی هستم که خداوند برای یاری آنچه که بر محمد رسول الله صلی الله علیه و آل و سلم فرستاده شد برانگیخته شده است:امام ناصر محمد یمانی .خداوند در نام من از هدفم خبر میدهد. مذهب پدران من شافعی است ولی خداوند و فرشتگان او گواهی میدهند که من متعصبانه از هیچ یک از مذاهب پیروی نمیکنم. نه من و نه جدم محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را با شما کاری نیست. گواه آن فرموده خداوند تعالی است که می فرماید:
{إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء}

(كسانى كه دينشان را پاره پاره كردند و فرقه فرقه شدند، تو را كارى با آنان نيست)

صدق الله العظیم

سخنان شما در باب دین بر اسا س آراء شخصی وتفسیرتان از قرآن بر پایه پندار و گمانتان است .به همین جهت علمایتان دچار تفرقه شده و هر گروه به آنچه که دارد دلخوش کرده است و حاصل این جز ناتوان شدن و از بین رفتن شوکتتان نیست و اینگونه است ای مسلمانان که به خوارترین مستضعفان بدل گشته اید.برانگیخته شدن من از جانب خداوند ،رحمتی است بر شما و تمامی انسان ها ؛مگر آن کسی که از رحمت خدا روی برگرداند.
من مهدی منتظر راستین هستم و سزاوار است که در بیان قرآن جز حق به خداوند نسبت ندهم.من شما را به سوی کتاب جدیدی دعوت نمی کنم ، بلکه از شما می خواهم به کتاب خداوند و سنت رسول راستین او بازگردید باشد که به جای پراکندگی حول محور توحید متحدتان کرده و در اختلافات بین تان داوری کنم؛و اهل کتاب را به آنچه بین ما و آنها یکسان است بخوانم:که "جز خدای یکتا که شریکی ندارد را نپرستیم" و همگان را به ورود به اسلام دعوت کنم ؛ به درستی که دین پذیرفته نزد خداوند اسلام است و کسی که بجز اسلام دینی را برگزیند از او پذیرفته نخواهد شد و این خسارت و ضرری آشکار خواهد بود. آنها که کافر شدند و عصیان کردند آرزو خواهند کرد کاش تسلیم خداوند تعالی شده و چیزی را شریک او نگرفته بودند. بدانید که شرک به خداوند ؛ ظلم بزرگی است . خداوند کسی را که به وی شرک آورده باشد نمی بخشد و اکثر شما ایمـــــانتان به شرک آلوده شده است( لایومن اکثر هم الا و هم مشرکین)بندگان مکرم خداوند را با او شریک قرار داده و آنها را می خوانید؛ درحالی که آنها دعای شما را درک نکرده و از دعای شما غافلند. ای علمای ادیان مختلف آسمانی و ای دانشمندان عرصه های گوناگون علمی ! برای شما به خداوند علی العظیم سوگند میخورم؛ به "الرحمن"که عرش را برپاداشت ؛ به او که هر چه در آسمان و زمین و بین آنها و در باطن زمین پنهان است از آن اوست و دانای رازهای پنهان است ؛ خدایی که جز او نیست و اسماء الحسنی شایسته اوست: من مهدی منتظر ،خلیفه خدا بر بشر و از اهل بیت پاک و مطهرم.بیان راستین قرآن را با "وحی تفهیمی" در می یابم نه از وسوسه های شیطانی. همه شما را با بصیرتی کامل از سوی خداوند به سوی قرآن عظیم دعوت وشما را با آن به راه (صراط)مستقیم ؛ صراط خداوند عزیز و حمید هدایت می نمایم.به کتاب خداوند قرآن عظیم و سنت محمد رسول الله پایبندم کتاب خدا و سنت رسولش را از هم جدا نمیکنم وبا پیروی از آنچه که با کتاب خدا مخالفت دارد بین خدا و رسولش جدایی نمی اندازم .پناه بر خدا که از گمراهان و گمراه کنندگان باشم. آنچه که با کتاب خدا مشابه و موافق است از رسول الله صلی الله علیه و آله سلم است .هر جایی که میان سنت و قرآن اختلاف زیادی دیدید از جانب غیر خداست؛از جانب شیاطین انس و جن است که می خواهند شما را از کتاب خدا و سنت رسولش دور نگه دارند.من مهدی منتظر ،خلیفه خداوند بر بشر هستم و دوباره می گویم :ای علمای (امتهای ) ادیان مختلف آسمانی و ای دانشمندان (بشر در) عرصه های گوناگون علمی ! از شما دعوت میکنم به میز گفتگو بپیوندید تا حقایق محض و واقعی آیات قرآن را با علم و منطق به شما نشان دهم ؛کتاب مبارکی که به آیینی استوارتر راه می نمایاند و بشارتی است برای مومنان.
علمای امت اسلام ! علم الکتاب (قرآن ) رابه من عطا فرموده است .علم کل کتاب را نه دانشی از (بخشی از) کتاب و گواه آن قول خداوند تعالی است که میفرماید:
{ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني}

{وبينكم ومن عنده علم الكتاب}

(و كافران گويند تو پيامبر نيستى، بگو خداوند و كسى كه صاحب علم كتاب است بين من و شما گواه بس‏)
صدق الله العظیم


شاید همه علمای امت بخواهند حرف مرا قطع کرده و بگویند "ناصر یمانی ! ای کسی که ادعا میکنی مهدی منتظر هستی و خداوند علم کتاب را به تو عنایت کرده است ؛ برای هر ادعایی دلیلی لازم است. اگر واقعا خداوند علم کتاب را به تو عطا کرده ما هم همگی علمای مسلمانان ، به قرآن عظیم ایمان داریم.اما هم چنان در قرآن رازهای بزرگ و پیچیده ای نهفته و ما با فشار کافران قرآن مواجهیم که میخواهند با دلایل روشن درستی این قرآن عظیم را زیر سوال ببرند :میگویند اگر راست میگویید و این قرآن از جانب حکیمی داناست ؛ پس نشانه های شگفت انگیز خداوند مثل سد ذی القرنیین را به ما نشان دهید ؛ همینطور یاجوج و ماجوج ؛ زمین های هفت گانه و اصحاب کهف و رقیم را ،و اینجاست که تمام علمای مسلمان از پاسخ به کافران و رویگردانان باز میمانند. اگر تو به راستی مهدی منتظر،خلیفه خدا بر بشر هستی و خداوند تو را از علم قرآن آگاه کرده است؛ برای سوالاتی که تمام علمای امت اسلامی از جواب دادن به آن قاصرند پاسخی فراهم کن ؛ چرا که برای نشان دادن حقیقت محض و ملموس لازم است پاسخ های منطقی و علمی به ملحدین داده شود و ما همگی از این امر عاجزیم.اگر با جواب های درست ما را روشن کردی و اسرار بزرگ قرآن را با بیانی از خود قرآن آشکار کردی ؛ انگاه تمام علمای مسلمان خواهند دانست که خداوند ترا از نظر علم بر آنها برتری داده و مهدی منتظر راستین تو هستی که شایسته نیست جز حق به خداوند نسبت دهی و خداوند ترا با این علم راستین و منطق تصدیق کرده است.
پس پاسخ علمای امت اسلامی را خواهم داد و برای دانشمندان بشر اسرار بزرگ قرآن عظیم را بیان خواهم کرد تا حقیقت محض بودن آن را دریابید و درست بودن آنها برای شما روشن شود.اما علمای مسلمان و عالمین یهود و نصاری اگر حقیقت محض بر شما روشن شد اما حاضر به پذیرفتن آن نشدید "لعنت خداوند و فرشتگان و تمام انسانها در تمام لحظات ماه وسال از زمان آغاز حیات جهان تا پایان آن بر شما باد " و اگر در بیان ناصر محمد اثری از حقیقت و واقعیت نیافتید" لعنت خداوند و فرشتگان و تمام انسانها در تمام لحظات ماه وسال از زمان آغاز حیات جهان تا پایان آن بر او باد".
پس پناه بر خدا از شیطان رانده شده بسم الله:

بدون سخن پردازی بی اساس و بیهوده گفتگوی جدی را آغاز و کلام آخر را برای روشن شدن مردم بیان میکنیم. حال به سؤالات فرضی علماء امت که می پرسند "سد ذی القرنیین کجاست؟ یأجوج و مأجوج کجا هستند؟ و مسیح دجال کجاست ؟ " پاسخ می دهیم: مهدی منتظر خلیفه خدا بر بشر از اهل بیت پاک و مطهر ،امام ناصر محمد یمانی پاسخ می دهد. خداوند تعالی می فرماید: {رب المشرقين ورب المغربين}*

(پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب)

صدق الله العظيم

ای اندیشمندان و ای مردم آیا شما جایی در روی زمین سراغ دارید که دو مشرق و دو مغرب داشته باشد؟ جواب همگی معلوم است :خیر ما به جز برآمدن آفتاب از یک طرف و فرو رفتن آن در جهت مقابل یعنی غرب چیزی نمی بینیم. میدانیم محلی که آفتاب از شرق بالا میآیدکمی جابجا میشود ولی سمت مشرق همیشه یک جاست جهت غربی آن هم همینطور.این تمام آن مطلبی است که برای عالمان معروف است در بیان :
{برب المشرق والمغارب}**

صدق الله العظيم[المعارج:40]

{به پروردگار مشارق و مغارب}
ای علمای امت شما میدانید مشارق و مغارب در سطح کره خاکی قرار دارندو نشانه آن بیان خداوند تعالی است که می فرماید:
{واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على
 بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون}

(و آن قوم را كه مستضعف بودند، وارث مشرق‏ها و مغرب‏هاى سرزمينى ساختيم كه به آن بركت بخشيده بوديم، و [بدين گونه‏] به خاطر صبرى كه كرده بودند وعده نيكوى پروردگارت در حق بنى اسرائيل تحقق يافت و آنچه فرعون و قومش ساخته و برآورده بودند، نابود كرديم‏) صدق الله العظيم

بنابر این روشن شد مشرق ها و مغرب ها مناطقی در سطح زمین بوده ودر جهت شرق و مقابل آن غرب قراردارند. آیا آنها همان دو مشرق و دو مغرب هستند؟ ای مردم بدانید دو مشرق و دو مغرب نقاطی در سطح کره زمین هستند که در دو جهت مقابل قرار گرفته اند.ای علمای امت بر طبق آنچه که در قرآن یافته ام ؛ دو نقطه مشرق(مشرقین) زمین همان دو نقطه مغرب(مغربین)هستند اما در سمت مخالف.یعنی اینکه زمینی وجود دارد که دارای دو مشرق از دو جهت متقابل است به این معنی که در این زمین خورشید از یک طرف طلوع میکند،تا اینکه در لحظۀ غروب ،خورشید از جهت مقابل بر آن طلوع میکند .شما از وجود چنین زمینی آگاهی ندارید و من این را از کتاب های شما نمی گویم بلکه از کتاب خداوند قرآن عظیم در یافته ام.هم چنین از قرآن دریافته ام که طولانی ترین فاصله روی کره زمین ،مسافت بین همین دو محل طلوع (مشرقین)است که برابر فاصله دو مغرب نیز خواهد بود.هم چنان که با دلیل و بصورت واقعیت محض مطلب برایتان روشنخواهد شد..ممکن است کسی صحبت های مرا قطع کرده و سؤال کند از کجای قرآن فهمیدی طولانی ترین فاصله در روی کره زمین ما مسافت بین دو مشرق است؟ جواب این است :خداوند تعالی در قرآن میفرماید زمانی که در این جهان انسانی از یاد خدا روی برگرداند او(خداوند) یکی از شیاطین جن را با انسان همراه میکند (قرین)؛ بطوریکه این دو روح در یک کالبد قرار می گیرند.شیطان قرین ، انسان را از مسیر حق دور میکند تا زمانی می رسد که انسان متوجه می شود چقدر از راه مستقیم خداوند دور شده است. آن موقع است که از او متنفر شده اما نمیتواند از او جدا شود و ناچار است در یک کالبد با او شریک باشد و در عذاب نیز این دو باهم شریکند.از موضوع دور نشویم.ولی نگاه کنید انسان از شدت نفرتش از قرین شیطانی خود ؛آن دشمن قسم خورده ای که با او در یک بدن زندگی می کند ؛ چه آرزویی میکند؟ خداوندتعالی می فرماید:
{ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال ياليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين }
(هر كس از ياد خداى رحمان دل بگرداند، براى او شيطانى بگماريم كه هم نشين اوست‏و آنها (شياطين) اين گروه را از راه خدا باز مي‏دارند، در حالي كه گمان مي‏كنند هدايت يافتگان حقيقي آنها هستند.تا آنكه به نزد ما آيد [و به آن شيطان‏] گويد كاش بين من و تو فاصله دو مشرق بود، و چه بد همنشينى است‏)


صدق الله العظيم

از خلال این آیات با یقین پی می بریم طولانی ترین فاصله در روی کره زمین ،مسافت بین دو مشرق است.
ای مردم بدانید در دل زمین نقبی (تونل) است که دو انتهای آن باز است .خداوند تعالی می فرماید:ا

{وان كان كبر عليك اعراضهم فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض أو سلما في السماء فتاتيهم باية 
ولو شاء الله لجمعهم علي الهدي فلا تكونن من الجاهلين}

(و اگر رويگردانى آنان بر تو گران مى‏آيد، در صورتى كه می‏توانى نقبى در زمين يا نردبانى در آسمان بجويى و براى آنان معجزه‏ اى بياورى [چنين كن‏] و اگر خداوند می‏خواست آنان را بر طريق هدايت فرا میآورد، پس از نادانان مباش‏)

صدق الله العظيم

ای مردم برای شما روشن است که در زیر زمین ما دنیایی وجود داردو خداوند تعالی می فرماید:

{له مافي السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى}

(از آن اوست آنچه در آسمانها و زمين و ميان اين دو و در اعماق زمين وجود دارد.)

صدق الله العظيم

این همان زمین گسترده (مفروش) است که درمسطح نیست بلکه گسترش آن به گونه ای است که اگر یکی از شما در دروازه جنوبی آن نقب قرار گیرد میتواند در انتهای دیگر زمین دروازه شمالی را ببیند چرا که این زمین در دل کره خاکی(در باطن زمین) از سمت شمالی تا منتهی الیه جنوبی گسترش یافته و خداوند این مهد را چه خوب آراسته است و می فرماید:
{وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ}

(و زمين را گسترانديم چه نيكو گستراننده‏ ايم‏)

صدق الله العظيم

معنی "نعم الماهدون" تعبیری است در نهایت دقت که برای زمین مفروش در دل زمین ما بکار گرفته شده است و هیچگونه پستی و بلندی ندارد به صورتی که اگر آفتاب در دروازه جنوبی قرار بگیرد و یکی از شما در دروازه شمالی باشید میتوانید خورشید رادرشرق زمین مفروش در ناحیه جنوب ببینید(در حالی که خودتان جلوی دروازه شمالی هستید).در همین دروازه شمالی است که میتوان یأجوج و مأجوج و مسیح دجال را یافت.خدا شاهد و گواه این گفتار است که این همان بهشت زمینی خداوند می باشد. این بهشت زمینی آن بهشت سرای آخرت که مأمن مؤمنین قرارداده شده نیست. همین جاست که مسیح دجال ادعا خواهد کرد که خداست و صاحب بهشت و دوزخ است .در حالی که هیچ یک از اینها به او تعلق ندارد ."آنچه که در آسمان و زمین و بین آنها ودر باطن زمین است از آن خداست"
هان ای مسلمانان آگاه باشید که شیطان شما را با این بهشت دچار فتنه نکند . خداوند قول این بهشت را در همین دنیا به شما داده است که شما در صورت مؤمن بودن وارث"آنچه که بر روی زمین و دل آن هست "خواهید بود.
اما در مورد سد ذی القرنیین ؛ این سد در محل (تنگه)باریکی در وسط زمین مفروش قرار داردو آنرا به دو نیمه تقسیم میکند. سد از طرف بالا حفره(بازه) بزرگی دارد و مسدود نیست اما آنقدرصاف و بلند است که نمیتوان از آن بالا رفت و به دنیای پایین سد راه یافت.بااینکه یأجوج و مأجوج از دروازه شمالی میتوانند خارج شوند اما مسیح دجال تا سد ذی القرنیین منهدم نشود به آنها اجازه خروج نخواهد داد. چرا که زمان انهدام سد مقارن با بعثت اول است.در این بعثت کافران هلاک شده سر از خاک بیرون میآورند.و خداوند تعالی میفرماید:
{وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ * حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ}

(حرام است بر شهرها و آباديهائي كه نابودشان كرديم آنها هرگز باز نخواهند گشت!تا وقتى كه ياجوج و ماجوج [راهشان] گشوده شود و آنها از هر پشتی زادو ولد می کنند)***

صدق الله العظيم و درداستان ذی القرنیین خداوند تعالی می فرماید:

{قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا } صدق الله العظيم
(اين رحمتی بود از جانب پروردگار من ، و چون وعده پروردگار من ، دررسد ، آن را زير و زبر کند و وعده پروردگار من راست است و در آن روز آنها را به حال خودرها كنيم تا در يكديگر موج زنند و در صور(کالبد)****دميده گردد پس همه آنها را گرد آوريم ) ای مردم به خداوند بلند مرتبه سوگند می خورم که جز حقیقت را بیان نکردم.در روز بعثت اول ؛مسیح دجال از زمین مفروشه که در دل زمینتان است خارج خواهد شد و از آن بعثت که برای مردگان غیر مسلمان است استفاده و میگوید : این روز جاودانگی است و او مالک بهشت و دوزخ است.ادعا خواهد کرد که عیسی مسیح پسر مریم بوده و خداوند و رب العالمین است..اما من شهادت میدهم او عیسی مسیح فرزند مریم نبوده دروغ می گوید و به همین علت نام مسیح دجال (کذاب) بر او نهاده شده است.فرزند مریم اینگونه سخن نخواهد گفت . او صادقانه و عاقلانه با مردم صحبت خواهد کرد و از مردان صالحی است که از مهدی منتظر پیروی میکنند چرا که محمد رسول الله وخاتم الانبیاء است .خداوند می فرماید:

{ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين}

( او در گهواره و در میانسالی با مردم سخن مى‏گويد و از شايستگان است‏)

صدق الله العظيم

وسخن گفتن در گهواره معجزه ای بود که اتفاق افتاد . اما راز معجزه سخن گفتن در میانسالی این است که خداوند او را زنده مبعوث خواهد کردتا با شما صحبت کند.او از صالحین دوران امامش مهدی منتظر است.مردم را به پیروی از مهدی منتظر فرا میخواند نه به خودش.به تصویر دروازه های زمین که به صورت نقبی در بطن زمین است بنگرید تا به درستی سخنانی که از روی واقعیت محض و با علم و منطق برای عالمان بیان شد پی ببرید.
در آینده برای آنان که اهل اندیشیدن هستند از اسرار دیگر قرآن خواهم گفت و در مورد مقر یأجوج و مأجوج، زمین مفروش و سد ذی القرنیین به همین اندازه اکتفا میکنم
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

المهدي المنتظر خليفة الله على البشر الإمام ناصر محمد اليماني
(منبع بيان) 

اضغط على الصورة لفتحها بصفحة مستقلة